Lyhyesti oleellisin kiireiselle yrittäjälle

TulotAn Oy on tilitoimisto, jossa asiakkaita palvellaan joustavasti heidän tarpeensa huomioiden.
Yritys toimii Lahdessa, mutta palvelee myös lähikuntien yrityksiä sekä tarvittaessa tarjoaa sähköisen taloushallinnon ratkaisuja aina Lappia myöten. Pääasiassa palveluita tarjotaan tällä hetkellä pk-yrityksille, mutta myös suuremmat yritykset voivat pyytää tarjousta esimerkiksi myynti- tai ostoreskontranhoidosta. TulotAn Oy palvelee kaikkia yhtiömuotoja ja toimialoja edustavia yrityksiä ammattitaitoisesti, ajantasaisella asiantuntemuksella.

Hieman yrityksen historiasta, enemmän tulevaisuudesta

TulotAn Oy:n omistajaosakas Tuija Heinonen on ennen oman tilitoimiston perustamista kartuttanut kokemusta muun muassa isommissa tilitoimistoissa palkollisena. TulotAn Oy:n työntekijöitä kuvastaa halu tehdä työnsä aina laadukkaasti, oikein, sekä halu palvella asiakasta parhaalla mahdollisella tavalla. He ovat työssään kokeneet, että pienet yritykset saattavat jäädä isompien varjoon ja vähemmälle huomiolle. Tästä syystä uusienkin pienyrittäjien voi olla vaikeaa löytää itselleen tilitoimistoa. TulotAn Oy haluaa osaltaan vastata etenkin pienyrittäjien tarpeeseen tulla kuulluksi arvokkaana asiakkaana ja saada hyvää tilitoimistopalvelua. TulotAn Oy on perustettu siksi, että kaikenlaiset yritykset voisivat saada kirjanpitonsa sekä tilinpäätöksensä huolella tehtynä ja palkkansa oikein laskettuna yrityksen koosta, toimialasta tai yhtiömuodosta riippumatta.

Yrityksessä kirjanpitäjinä ja taloushallinnon asiantuntijoina toimivat työntekijät haluavat tarjota asiakkaille ennen kaikkea erittäin laadukasta, mutta myös asiakkaiden tarpeiden mukaan joustavaa palvelua. Kullekin asiakkaalle etsitään parhaiten sopivat taloushallinnon ratkaisut. Vaikka jokaista yrittäjää halutaan kannustaa päivittämään kirjanpitonsa nykyvaatimusten mukaiseksi sähköistämällä taloushallintonsa, on TulotAn Oy:n periaate, että myös perinteisen, paperitositekirjanpidon nimeen vannovia yrityksiä palvellaan.

Suhteellisen tuoreen yrityksen kohdalla tulevaisuudesta on enemmän sanottavaa kuin menneisyydestä. TulotAn Oy:ssä tulevaisuuttakin suunnitellaan asiakaslähtöisesti ja yrityksessä halutaan keskittyä jatkossakin palvelun laadun säilyttämiseen, eikä tiettyjen markkinaosuuksien tai vastaavien, numeeristen tavoitteiden jahtaamiseen. TulotAn Oy:ssä halutaan, että tilitoimistoasiointi on asiakkaalle helppoa paitsi nyt, myös tulevaisuudessa. Kun asiakas tekee TulotAn Oy:n kanssa palvelusopimuksen, hän tietää, keneen hän voi olla yhteydessä, kun esimerkiksi ostolasku tai palkat pitää saada maksuun. Kaikille asiakkaille sovitaan oma, henkilökohtainen yhteyshenkilö. Palvelun laatua halutaan ylläpitää ja asiakkaitten aloitteesta tarvittaessa kehittää, mutta TulotAn Oy:ssä asiakkaan tulevaisuus mutkatonta ja miellyttävää.

Yrityksen tärkeänä tulevaisuuden, ja myös tämän hetken, tavoitteena on pienestä koostaan huolimatta olla jatkuvasti ajan hermolla sekä ammattiosaamisessa että ohjelmistoissa. Yritys on jo perustamisvaiheessaan valinnut työkaluikseen kehittyvät, nykyaikaiset ohjelmistoratkaisut ja pitää kiinni siitä, että ne eivät missään vaiheessa ole aikaansa jäljessä.

Yrittäjä, taloushallinnon asiantuntijat ja ammattiauttajat

Asiakkaan kuuluu tietää, kuka häntä palvelee. TulotAn Oy:ssä taloushallintoasi hoitanut, joko Tuija, Iida tai Sari, vastaa sinulle henkilökohtaisesti tekemisistään ja on valmis selittämään sinulle kansankielisesti esimerkiksi mihin kirjaus perustuu tai miten lomapalkka on laskettu. Kullekin asiakkaalle nimetään ensisijaiseksi asiantuntijaksi joku työntekijöistämme, mutta jokainen asiakas voi tarvittaessa olla myös osakkaaseen yhteydessä. Näin palvelu sujuu aina.

Tuija Heinonen

TulotAn Oy:n osakas, toimitusjohtaja
KLT-kirjanpitäjä, taloushallinnon ammattilainen

Tuijalla on kolmentoista vuoden kirjanpitokokemus ja sitä edeltää muutaman vuoden kokemus muista taloushallinnon tehtävistä. Hän on suorittanut Taloushallintoliiton vaativan, ammattitaitoa mittaavan kirjanpidon KLT-tutkinnon ja onkin näin ollen todistetusti alan ammattilainen.