Lyhyesti oleellisin kiireiselle yrittäjälle

TulotAn Oy on tilitoimisto, jossa asiakkaita palvellaan joustavasti heidän tarpeensa huomioiden.
Yritys toimii Hollolassa, mutta palvelee Lahden ja muidenkin lähikuntien yrityksiä sekä tarvittaessa tarjoaa sähköisen taloushallinnon ratkaisuja aina Lappia myöten. Pääasiassa palveluita tarjotaan tällä hetkellä pk-yrityksille, mutta myös suuremmat yritykset voivat pyytää tarjousta esimerkiksi myynti- tai ostoreskontranhoidosta. TulotAn Oy palvelee kaikkia yhtiömuotoja ja toimialoja edustavia yrityksiä ammattitaitoisesti, ajantasaisella asiantuntemuksella.

Hieman yrityksen historiasta, enemmän tulevaisuudesta

TulotAn Oy:n ovat perustaneet jo vuosia kirjanpidon ja taloushallinnon parissa työskennelleet Tuija Heinonen ja Lotta Laurell. Molemmat osakkaat ovat ennen oman tilitoimiston perustamista kartuttaneet kokemusta muun muassa isommissa tilitoimistoissa palkollisina. Tuijaa ja Lottaa yhdistää halu tehdä työnsä aina laadukkaasti, oikein, sekä halu palvella asiakasta parhaalla mahdollisella tavalla. Molemmat ovat työssään kokeneet, että pienet yritykset saattavat jäädä isompien varjoon ja vähemmälle huomiolle. Tästä syystä uusienkin pienyrittäjien voi olla vaikeaa löytää itselleen tilitoimistoa. Tuija ja Lotta haluavat osaltaan vastata etenkin pienyrittäjien tarpeeseen tulla kuulluksi arvokkaana asiakkaana ja saada hyvää tilitoimistopalvelua. TulotAn Oy on perustettu siksi, että kaikenlaiset yritykset voisivat saada kirjanpitonsa sekä tilinpäätöksensä huolella tehtynä ja palkkansa oikein laskettuna yrityksen koosta, toimialasta tai yhtiömuodosta riippumatta.

Yrityksessä kirjanpitäjinä ja taloushallinnon asiantuntijoina toimivat osakkaat haluavat oman tilitoimistonsa kautta tarjota asiakkaille ennen kaikkea erittäin laadukasta, mutta myös asiakkaiden tarpeiden mukaan joustavaa palvelua. Kullekin asiakkaalle etsitään parhaiten sopivat taloushallinnon ratkaisut ja vaikka jokaista yrittäjää halutaan kannustaa päivittämään kirjanpitonsa nykyvaatimusten mukaiseksi sähköistämällä taloushallintonsa,
on TulotAn Oy:n periaate, että myös perinteisen, paperitositekirjanpidon nimeen vannovia yrityksiä palvellaan.

Tuoreen yrityksen kohdalla tulevaisuudesta on enemmän sanottavaa kuin menneisyydestä. TulotAn Oy:ssä tulevaisuuttakin suunnitellaan asiakaslähtöisesti ja yrityksessä halutaan keskittyä jatkossakin palvelun laadun säilyttämiseen, eikä tiettyjen markkinaosuuksien tai vastaavien, numeeristen tavoitteiden jahtaamiseen. Osakkaat haluavat, että tilitoimistoasiointi on asiakkaalle helppoa paitsi nyt, myös tulevaisuudessa. Kun asiakas tekee TulotAn Oy:n kanssa palvelusopimuksen, hän tietää, keneen hän voi olla yhteydessä vielä vuosienkin päästä, kun esimerkiksi ostolasku tai palkat pitää saada maksuun. Palvelun laatua halutaan ylläpitää ja asiakkaitten aloitteesta tarvittaessa kehittää, mutta TulotAn Oy:ssä asiakkaan tulevaisuus ei tule olemaan jatkuvaa uusien toimintamallien tai uusien yhteyshenkilöiden nimien opettelua, vaan alati mutkatonta ja miellyttävää.

Yrityksen tärkeänä tulevaisuuden, ja myös tämän hetken, tavoitteena on pienestä koostaan huolimatta olla jatkuvasti ajan hermolla sekä ammattiosaamisessa että ohjelmistoissa. Yritys on jo perustamisvaiheessaan valinnut työkaluikseen kehittyvät, nykyaikaiset ohjelmistoratkaisut ja pitää kiinni siitä, että ne eivät missään vaiheessa ole aikaansa jäljessä.

Yrittäjät, taloushallinnon asiantuntijat ja ammattiauttajat

Asiakkaan kuuluu tietää, kuka häntä palvelee. TulotAn Oy:ssä taloushallintoasi hoitanut, joko Tuija tai Lotta, vastaa sinulle henkilökohtaisesti tekemisistään ja on valmis selittämään sinulle kansankielisesti esimerkiksi mihin kirjaus perustuu tai miten lomapalkka on laskettu. Kullekin asiakkaalle nimetään ensisijaiseksi asiantuntijaksi toinen osakkaista, mutta jokainen asiakas voi tarvittaessa olla myös toiseen osakkaaseen yhteydessä. Näin palvelu sujuu aina.

Tuija Heinonen

TulotAn Oy:n osakas, hallituksen puheenjohtaja
KLT-kirjanpitäjä, taloushallinnon ammattilainen

Tuijalla on kymmenen vuoden kirjanpitokokemus ja sitä edeltää muutaman vuoden kokemus muista taloushallinnon tehtävistä. Hän on suorittanut Taloushallintoliiton vaativan, ammattitaitoa mittaavan kirjanpidon KLT-tutkinnon ja onkin näin ollen todistetusti alan ammattilainen.


Lotta Laurell

TulotAn Oy:n osakas, toimitusjohtaja
kirjanpitäjä, tradenomi, taloushallinnon osaaja


Lotta on työskennellyt koko työuransa kirjanpitotehtävissä ja viimemmäksi ennen oman tilitoimiston perustamista kokeillut tilintarkastuksen merkeissä, miltä tuntuu istua pöydän toisella puolella. Itse tekeminen kuitenkin vei voiton toisten tekemisten tutkailusta ja nyt Lotta palvelee taas ilolla omia kirjanpitoasiakkaita TulotAn Oy:ssä.