Neuvontapalvelut

Kysyvä ei tieltä eksy.

Neuvontapalvelumme ovat apunasi koko yrityksesi elinkaaren ajan. Saatat kaivata apua esimerkiksi yrityksen perustamisvaiheessa tai vaikka silloin, kun harkitset yhtiömuodon muuttamista. Pyrimme auttamaan tilanteessa kuin tilanteessa tai ohjaamaan sinut tilanteeseesi nähden sopivan tahon luo. Konsultoimme etupäässä omia kirjanpito- ja palkanlaskenta-asiakkaitamme, sillä pystymme tarjoamaan parhaan avun ollessamme taloushallinnon kautta asiakkaan toiminnassa sisällä. Voit kuitenkin olla meihin yhteydessä myös yksittäisen asiakokonaisuuden tiimoilta, johon neuvontaa kaipaat, niin etsimme yhdessä ratkaisun.

Aloittavaa yrittäjää autamme mielellämme yrityksen perustamistoimenpiteistä lähtien, laatimalla perustamisasiakirjat tai konsultoimalla niissä. Pystymme tarjoamaan tukeamme myös liiketoimintasuunnitelman laatimiseen ja perustamisvaiheen laskelmien tekemiseen, joiden kanssa moni alkava yrittäjä yksinään tuskastuu. Näiden aloittavan yrityksen dokumenttien kautta, ja lisäksi, tarjoamme alkaville yrittäjille apuamme starttirahan ja muun rahoituksen hakemiseen. Meillä on yrityksen perustamisvaiheesta myös omaa, tuoretta kokemusta, joten ymmärrämme aloittavan yrittäjän tarpeet ja voimme toimia vertaistukena, joka aloittavalta yrittäjältä muuten saattaa puuttua. Huomioimme aloittavan yrittäjän tilanteen neuvontapalveluidemme hinnoittelussa, sillä meistä on tärkeää, että jokaisella aloittavalla yrittäjällä on halutessaan mahdollisuus saada apua.

Pidempään toimineiden yrittäjien neuvonnan tarpeet saattavat olla hyvinkin monimuotoisia. Autamme mielellämme tilanteessa kuin tilanteessa ja etsimme ratkaisuja haastaviinkin tapauksiin. Tyypillisiä tilanteita, joissa voimme pidempään toimineita yrityksiä opastaa ovat yritysjärjestelyt, kuten yhtiömuodon muutokset, sukupolvenvaihdos, yrityskauppa ja siihen liittyvä yrityksen arvonmääritys. Osakeyhtiömuotoisille yrityksille voimme tarjota apuamme myös yrityksen jakautumiseen tai sulautumiseen eli fuusioon.

Sekä alkavilla että pidemmän linjan yrittäjillä voi olla tarvetta myös verotukseen liittyville neuvoille. Ohjeistamme omia kirjanpitoasiakkaitamme mahdollisimman paljon kirjanpitopalvelun lomassa, mutta tarpeen mukaan voimme tehdä veroneuvontaa myös omana toimeksiantonaan,
esimerkiksi optimoida verotusta palkka- ja osinkotulon suhteen sekä tehdä vastineita tai oikaisupyyntöjä verottajalle.

Tartumme mielellämme myös uusiin haasteisiin ja selvitämme sidosryhmiemme kautta ratkaisuja muihinkin tilanteisiin, joissa yrityksesi tai sinä yrittäjänä kaipaat neuvoja. Ota siis rohkeasti yhteyttä!